ساخت و نصب سازه های فلزی پیچ و مهره و جوشی

1 ساخت و نصب سازه های فلزی پیچ و مهره و جوشی

1-1 طراحی و بهینه سازی سازه های فلزی و تهیه نقشه های فاز 2

1-2 ساخت سازه های فلزی پیچ و مهره ای وجوشی در کارخانه

1-3 اجرای فونداسیون همزمان با شروع عملیات ساخت سازه فلزی

1-4 انتقال و نصب سازه فلزی پیچ و مهره ای وجوشی به پروژه

1-1 طراحی و بهینه سازی سازه های فلزی و تهیه نقشه های فاز 2

1-  طراحی مجدد سازه (در صورت ضرورت ) و بهینه سازی به منظور بهبود عملکرد سازه در مقابل زلزله و از طرفی کاهش وزن سازه برای کلیه ساختمان ها با کاربری مسکونی، تجاری و صنعتی زیر نظر مهندسین مشاور دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی استان تهران .

2- مشاوره رایگان در ارتباط با اجرای سازه های فلزی و مقایسه با سایر روش ها .

3- تهیه نقشه های شاپ به منظور تولید و اجرای دقیق سازه های یپچ و مهره ای و جوشی .

4- بکارگیری اکیپ های ماهر در مراحل ساخت و نصب و به تبع آن تامین کیفیت سازه و رضایت کارفرما .

5- نظارت دقیق و مستمر کارشناسان اجرای سازه برعملیات ساخت و نصب .

 

 1-2 ساخت سازه های فلزی پیچ و مهره ای و جوشی در کارخانه

1-  عملیات ساخت سازه های فلزی شامل برش پروفیل ها و ورق ها با اره ماشینی، شعله، گیوتین، واترجت و لیزر انجام می گیرد .

 برش ورق هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می گردد توسط دستگاه برش شعله ریلی انجام می گیرد .

برای ورق های با ضخامت مساوی یا کمتر از 12 میلیمتر، برش توسط دستگاه گیوتین انجام می شود .

لبه های برش خورده ورق کاملا یکنواخت و خالی از ناهمواری های بیش از 3 میلی متر می باشد . نا همواری ها و زخم های بیش از 3 میلیمتر با سنگ زنی  به صورت یک سطح هموار آماده جوشکاری می گردد .

2-  ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاز

انواع روش های پخ زنی

الف) با استفاده از شعله

ب) به روش تراشکاری

ج) با استفاده از واترجت

 

پخ زنی و آماده کردن لبه قطعات برای جوشکاری هنگام برش  با شعله، با زاویه دادن به سر مشعل یا با سنگ زنی های بعدی انجام می شود . استفاده از دستگاه های پخ زن ضربه ای برای قطعات و ورق های با ضخامت بیش از 12 میلیمتر انجام نمی شود .

جوشکاری به روشهای مختلف زیر انجام می شود:

الف) جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار (SMAW)

ب) جوش قوس الکتریکی تحت حفاظت گاز (GMAW)

ج) جوش قوس الکتریکی زیر پودری (SAW)

 

رنگ آمیزی قطعات  فولادی ساخته شده

آماده سازی سطوح فولادی قبل از رنگ آمیزی :

 

Sa1: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف

 

Sa2: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

 

Sa2/5: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیقتر

 

Sa3: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 اجرای فونداسیون همزمان با شروع عملیات ساخت سازه فلزی

اجرای فونداسیون پروژه مطابق نقشه های طراحی شده و مصوب سازمان نظام مهندسی همزمان با شروع عملیات ساخت قطعات سازه فلزی در کارخانه انجام می شود .

 

 

1-4- انتقال و نصب سازه فلزی پیچ و مهره ای وجوشی در پروژه

هنگام مونتاژ اسکلت فلزی و نصب ستون ها و تیرها تا زمانیکه جوشکاری لازم انجام نشود و یا حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته نشده باشد کابل نگهدارنده جرثقیل از قطعات در حال نصب جدا نمی شود .

قبل از نصب قطعه ساخته شده بر روی تیر یا ستون، قطعه زیرین صد در صد پیچ و مهره یا جوشکاری می شود .

تیرها و ستون ها ب بلافاصله پس از نصب و جوشکاری و یا پیچ و مهره شدن از نظر اطمینان به انجام صحیح و کامل کار مورد بازدید قرار می گیرند .

هنگام بالا بردن قطعات فلزی ساخته شده توسط جرثقیل، جهت جلوگیری از نوسان شدید قطعات و ایجاد حادثه، به وسیله چند رشته طناب و به طور دستی حرکت آنها کنترل می گردد .

در هنگام بارندگی یا وزش باد شدید یا مواردی که به علت ناکافی بودن روشنایی، احتمال حادثه افزایش می یابد باز ادامه عملیات برپایی اسکلت فلزی جلوگیری به عمل می آید .

کلیه اجزای اسکلت فلزی عاری از هر گونه موادزاید و  لغزنده می شوند .

 هنگام بر پایی اسکلت فلزی از ورود افراد به داخل منطقه خطر جلوگیری می گردد .

 

مزایای ساختمانهای فلزی ساخته شده در کارخانه


احداث ساختمان به منظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند؛ محور اصلی مسئولیت عبارت است از:

الف ) ایمنی           ب ) زیبائی                  ج) اقتصاد

با توجه به اینکه ساختمان های احداثی در کشور ما اکثرا بصورت فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر مسلح با محدودیت خاص طبق آئین نامه 2800 زلزله ایران ساخته میشود، آشنایی با مزایا و معایب ساختمانها می تواند درتصمیم گیری مالکین ، مهندسین نقش اساسی داشته باشد.

مزایای ساختمان فلزی:

مقاومت زیاد: مقاومت قطعات فلزی زیاد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به این علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های مرتفع ، ساختمانهائی که برزمینهای سست قرارمیگیرند، حائز اهمیت فراوان میباشد .

خواص یکنواخت : سازه فلزی ساخته شده در کارخانه تحت نظارت دقیق تهیه میشود ، یکنواخت بودن خواص آن میتوان اطمینان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد ، اطمینان در یکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضریب اطمینان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو یی در مصرف مصالح را باعث میشود .

دوام : دوام فولاد بسیار خوب است، ساختمانهای فلزی که در نگهداری آنها دقت گردد . برای مدت طولانی قابل بهره برداری خواهند بود .

خواص ارتجاعی : خواص مفروض ارتجاعی فولاد با تقریبی بسیار خوبی مصداق عملی دارد . فولاد تا تنشهای بزرگی از قانون هوک به خوبی پیروی مینماید . مثلا ممان اینرسی یک مقطع فولادی را میتوان با اطمینان در محاسبه وارد نمود . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

شکل پذیری : از خاصیت مثبت مصالح فلزی شکل پذیری آن است که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابی است و نیروی دینامیکی و ضربه ای را تحمل نماید، در حالیکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل این نیروها فوق العاده ضعیف اند . یکی از عواملی که در هنگام خرابی، عضو خود خبر داده و ازخرابی ناگهانی وخطرات ان جلوگیری میکند.

پیوستگی مصالح : قطعات فلزی با توجه به مواد متشکله آن پیوسته و همگن می باشد ولی در قطعات بتنی صدمات وارده در هر زلزله به پوشش بتنی روی میلگرد وارد میگردد، ترکهائی که در پوشش بتن پدید می آید، قابل کنترل نبوده و احتمالا ساختمان در پس لرزه یا زلزله بعدی ضعف بیشتر داشته و تخریب شود .

مقاومت متعادل مصالح،مقاومت : مصالح فلزی در کشش و فشار یکسان و در برش نیز خوب و نزدیک به کشش و فشار است در تغییر وضع بارها، نیروی وارده فشاری، کششی قابل تعویض بوده و همچنین مقاطعی که در بار گذاری عادی تنش برشی در آنها کوچک است، در بارهای پیش بینی شده، تحت اثر پیچش و در نتیجه برش ناشی از ان قرار میگیرند . در ساختمانهای بتنی مسلح مقاومت بتن در فشار خوب، ولی در کشش و یا برش کم است . پس در صورتی که مناطقی احتمالا تحت نیروی کششی قرار گرفته و مسلح نشده باشد تولید ترک و خرابی مینماید.

انفجار : در ساختمانهای بارهای وارده توسط اسکلت ساختمان تحمل شده، از قطعات پرکننده مانند تیغه ها و دیواره ها استفاده نمی شود . نیروی تخریبی انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا می کند و انرژی مخرب آشکار میشود، ولی ساختمان کلا ویران نخواهد گردید . در ساختمانهایی بتن مسلح خرابی دیوارها باعث ویرانی ساختمان خواهد شد .

تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی : اعضاء ضعیف ساختمان فلزی را در اثر محاسبات اشتباه، تغییر مقررات و ضوابط، اجراء و .... میتوان با جوش یا پرچ یا پیچ کردن قطعات جدید، تقویت نمود و یا قسمت یا دهانه هائی اضافه کرد .

شرایط آسان ساخت و نصب : تهیه قطعات فلزی در کارخانجات و نصب آن در موقعیت، شرایط جوی متفاوت با تمهيدات لازم قابل اجراء است .

سرعت نصب : سرعت نصب قطعات فلزی نسبت به اجراء قطعات بتنی مدت زمان کمتری می طلبد .

پرت مصالح : با توجه به تهیه قطعات از کارخانجات، پرت مصالح نسبت به تهیه و بکارگیری بتن کمتر است .

وزن کم : میانگین وزن ساختمان فولادی را می توان بین 245 تا 390 کیلوگرم بر مترمربع و یا بین 80 تا 128 کیلوگرم بر مترمکعب تخمین زد، درحالی که در ساختمانهای بتن مسلح این ارقام به ترتیب بین 480 تا 780 کیلوگرم برمترمربع یا 160 تا 250 کیلوگرم برمترمکعب می باشد .

اشغال فضا : در دو ساختمان مساوی از نظر ارتفاع و ابعاد ، ستون و تیرهای ساختمانهای فلزی از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمانهای بتنی میباشد، سطح اشغال یا فضا مرده در ساختمانهای بتنی بیشتر ایجاد میشود .

ضریب نیروی لرزه ای : حرکت زمین در اثر زلزله موجب اعمال نیروهای درونی در اجزاء ساختمان میشود، بعبارت دیگر ساختمان برروی زمینی که بصورت تصادفی و غیر همگن در حال ارتعاش است، بایستی ایستایی داشته و ارتعاش زمین را تحمل کند . در قابهای بتن مسلح که وزن بیشتر دارد، ضریب نیروی لرزه ای بیشتر از قابهای فلزی است . تجربه نشان میدهد که خسارت وارده برساختمانهای کوتاه و صلب که در زمینهای محکم ساخته شده اند، زیاد است . درحالیکه در ساختمانهای بلند و انعطاف پذیر، آنهائی که در زمینهائی نرم ساخته شده اند، صدمات بیشتری از زلزله دیده اند . بعبارت دیگر در زمینهای نرم که دوره ارتعاش زمین نسبتا بزرگ است، ساختمان های کوتاه نتایج بهتری داده اند و برعکس در زمینهای سفت با دوره زمانی کوچک، ساختمان بلند احتمال خرابی کمتر دارند.

عکس العمل ساختمانها در مقابل حرکت زلزله بستگی به مشخصات خود ساختمان از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیری آن دارد و مهمترین مشخصه ساختمان در رفتار آن در مقابل زلزله، پریود طبیعی ارتعاش ساختمان است.

اسکلت فلزی را با عصر زرین تجربه کنید .

مقایسه سازه های جوشی با سازه های پیچ و مهره ای

اسکلتهایی که در محوطه پروژه های ساختمانی تولید می شوند بخاطر محدودیت در تامین برق مکفی و بکار گیری دستگاه های جوش مدرن (با نرخ نفوذ بالا و استاندارد)، عدم وجود ابزار صنعتی سنگین، تیم های مجرب، رنگ آمیزی و زنگ زدایی صحیح و … نه تنها فاقد کیفیت هستند بلکه کاملاً دست و پاگیر و دارای پروسه ای زمان بر هستند که بلاشک منجر به ایجاد ترافیک در معبر و مزاحمت همسایگان میشود. روش سنتی ساخت اسکلت در محل از لحاظ اتصال و برپایی نیز علاوه بر موارد ذکر شده هزینه بالایی از بابت جرثقیل دارد. با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما و حوادث ناگواری که در سالهای گذشته خصوصاً در بم و کرمانشاه صورت گرفت رویکرد و نگرشی جدید به تولید صنعتی و استاندارد اسکلتهای ساختمانی پدید آمده است، زیرا این نوع ساختمانها با طراحی خاص و اجرا بصورت صنعتی و مدرن، مقاومت شایانی در مقایسه با اسکلتهای سنتی دارند. نکته اقتصادی دیگر پایین تر بودن هزینه تولید و نصب نسبت به روش سنتی معمول در کل است که در مواقع کمبود عرضه و افزایش قیمت تیرآهن درصدی قابل توجه میگردد. با توجه به گستره طراحی در تیر ورقها و سازه های پیش ساخته، محاسبات، فضاسازی و بارگذاری نیز با آزادی عمل بالایی صورت میپذیرد.منابع:

- بتن و بتن فولادی ، دکتر شمس الدین مجابی
- رفتار و طرح لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح و فلزی ، عباس تسنیمی
- طرح و محاسبات ایستائی – آرگ مگردیچیان
-  آئین نامه 2800 و بتن ایران
- سازه های فلزی ، شاپور طاحونی 

- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان