اجرای تخصصی سقف های کامپوزیت سنتی

این نوع سقف به صورت ترکیبی از فولاد و بتن می باشد . در این سقف ها با نصب برشگیر که اغلب از پروفیل ناودانی است  پیوستگی وانسجام لازم بین سقف وسازه ایجاد میشود . تیر فرعی در این سقف ها می تواند تیرآهن های لانه زنبوری و یا ساده باشند که باتوجه به طراحی و محاسبات فواصل متفاوتی دارد . روش کار در این نوع سقف به این صورت است که پس از اتمام سازه و نصب تیرهای فرعی و اتصال برشگیرها در روی تیرهای فرعی،  بین تیرهای فرعی قالب بندی شده سپس میلگردهای افت حرارت عمود بر تیرهای فرعی اجرا و آماده بتن ریزی می شود . اجزاء تشکیل دهنده این سقف شامل :

1- تیرفرعی

2- برشگیر

3- میلگرد

4- بتن 

مزایا

 از مزایای سقف کامپوزیت سرعت قابل قبول و عدم نیاز به شمع بندی ، امکان بتن ریزی همزمان چندین سقف و مقاومت بالا در مقایسه با سقف های تیرچه بلوک .

 کاهش وزن سقف نسبت به سقف‌های تیرچه بلوک و ضربی

 کاهش سایز تیرهای سقف به علت عملکرد ترکیبی با بتن

 ایجاد یک دیافراگم صلب در سقف که باعث عملکرد یک پارچه سقف می‌شود

 سهولت اجرا

 سرعت اجرای نسبتا مناسب

از آنجایی که برای اجرای سقف کامپوزیت به شمع بندی نیازی نیست این امکان وجود دارد که چند سقف به طور همزمان بتن ریزی نمود که تخته ها یا ورق های قالب بندی را نباید به هیچ وجه زودتر از زمان موعد باز کرد. این نوع سقف صرفا در اسکلت فلزی قابل اجرا است .

معایب

در صورتی که در اجرا صحیح و اصولی عمل شود ایراد خاصی نخواهد داشت ولی چنانچه اجرا به صورت دقیق و مطابق با نقشه عمل نشود شامل ایراداتی نظیر شکم دادن تیرها در اثر عدم اجرای شمع‌بندی دهانه‌های بلند و عدم درگیری کامل بتن و فولاد در اثر عدم اجرا یا اجرای ناقص برشگیر‌ها و … می‌شود . همچنین کرمو شدن مقطع بتنی یا با فاصله اجرا شدن آن که موجب ترک و جداشدگی بتن از قسمتهای اجرا شده قبلی می‌شود می‌تواند از ایرادهایی اجرایی این سقف باشد .

 

 

 

 شرکت عصر زرین